Kolory
matek

ulik
bee Koło Pszczelarzy w Częstochowie bee
Częstochowa ul. Garibaldiego 11/13, tel.: 519 891 661, czynne w środę w godz. 11:00 - 14:00
flaga bee queen bee2

Uroczyste coroczne zebranie Koła przy udziale zaproszonych gości odbyło się w sali Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Worcella w Częstochowie.

Tematem zebrania było przyjęcie sprawozdań Prezesa Zarządu z działalności Koła, oraz Komisji Rewizyjnej.

Po przyjęciu tych sprawozdań w głosowaniu zostało udzielone absolutorium Zarządowi i Komisji.
Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłego w ubiegłym roku poprzedniego Prezesa kol. Józefa Wachowskiego.
Potem zostały wręczone wyróżnienia i podziękowania dla aktywnych członków Koła, seniorów i jubilatów.
Nagrody wręczali laureatom:
  • Włodzimierz Janas - Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy
  • Mieczysław Lejman - Honorowy Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy
  • Barbara Czarnecka - Opiekunka pszczelarzy w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
  • Krzysztof Labocha - Kierownik Referatu w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  • Henryk Bacior - Prezes naszego Koła

Po przerwie były wystapienia zaproszonych gości, został przedstawiony plan pracy na 2014 rok, oraz odbyła się dyskusja na temat planu oraz innych spraw dotyczących pszczelarstwa.

Zebranie zakończyło sie wspólnym obiadem.
Galeria foto z zebrania