Kolory
matek

ulik
bee Koło Pszczelarzy w Częstochowie bee
Częstochowa ul. Garibaldiego 11/13, tel.: 519 891 661, czynne w środę w godz. 11:00 - 14:00
flaga bee queen bee2

>  Zgnilec amerykański - spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii

Zarząd Koła Pszczelarzy w Częstochowie informuje:
Mamy nadzwyczajną sytuację: zlokalizowano zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu częstochowskiego.
Jego ognisko znajduje się w miejscowości Borowianka.
Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Częstochowie wyznacza obszar zapowietrzony, którego granice według wstępnych ustaleń obejmują część gminy Mykanów i sięgną północnych obszarów miasta Częstochowy,
W zestwieniu z istniejącym obszarem zapowietrzonym, którego ognisko znajduje sie na terenie Kłobucka obszar rozciąga się na terenie dwóch powiatów.
Równocześnie pragniemy przygotować spotkanie informacyjne w związku z tą groźną chorobą zakaźną czerwiu pszczelego, które odbędzie się w sali Śląskiego Ośrodka Doractwa Rolniczego w Częstochowie ul. Wyszyńskiego 70/126 w dniu 20 sierpnia 2019 godz 9:00.
Szczegółowych informacji udzieli Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Częstochowie.
Zapraszamy na to spotkanie pszczelarzy, których pasieki zlokalizowane są na tym terenie
Prosimy o śledzenie informacji na ten temat.

Andrzej Adamczyk - Prezes Koła

>  Sprzedaż miodu a dotacja z KOWR-u w następnych latach.

Zarząd Koła Pszczelarzy w Częstochowie zachęca kolegów Pszczelarzy do rejestrowania działalności polegającej na Rolniczym Handlu Detalicznym bądź Sprzedaży Bezpośredniej miodu i produktów pszczelich z uwagi na to że w projektowanych Programach Wsparcia Pszczelarstwa planuje się powiązać posiadanie legalnej sprzedaży miodu z możliwością nabycia sprzętu z dotacją z KOWR-u.
Tutaj wniosek na Handel Detaliczny: http://piw.czest.pl/media/file/Wniosek%20o%20wpis%20zak%C5%82adu.pdf
Warto to rozważyć ponieważ pula dotacji ma być w projekcie zwiększona.

>  Wycieczka do Puław 2019

6-7 lipca 2019 r. Zarząd naszego Koła zorganizował 2-dniową wycieczkę połączoną z podnoszeniem kwalifikacji pszczelarskich.
Głównym punktem programu wycieczkowego było zwiedzanie Zakładu Pszczelnictwa w Puławach, którego kierownikiem jest Dr hab. Zbigniew Kołtowski, prof. nadzw. Instytutu Ogrodnictwa.
Otrzymaliśmy tam serię wykładów i prezentacji z interesujących nas zagadnień od najlepszych specjalistów.

Realizację zadania rozpoczęliśmy od spotkania z dr Ewą Waś w Zespole Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich, gdzie otrzymaliśmy wykład o zakresie działalności naukowo-badawczej placówki, czyli:
- Charakterystyka składu i właściwości produktów pszczelich: miodu, wosku, propolisu, pyłku kwiatowego i mleczka pszczelego
- Doskonalenie metod oceny jakości i czystości tych produktów
- Określanie optymalnych warunków utrwalania i przechowywania produktów pszczelich oraz preparatów wytwarzanych z tych produktów.
Przy okazji poznaliśmy sprzęt laboratoryjny i komputerowy na którym wykonywane są badania.

Następnie udaliśmy się do Pracowni Zapylania Roślin w Zespole Botaniki Pszczelarskiej pod kierownictwem dr hab. Zbigniewa Kołtowskiego.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ
- Wartość pszczelarska roślin pożytkowych
- Wymogi zapylania entomofilnych roślin uprawnych
- Bioróżnorodność i poprawa pożytków pszczelich
Odbyliśmy wspaniały spacer pod przewodnictwem pana Profesora po ogrodzie z roślinami miododajnymi i pyłkodajnymi, a każda roślinka została nam pięknie opowiedziana i pokazana. Otrzymaliśmy dogłębny pogląd na specyfikę pożytków pszczelich.

Obok znajduje się Zespół Pracowni Technologii Pasiecznych pod kierownictwem Dr Piotra Skubidy, który zajmuje się taką tematyką:
- Gospodarka pasieczna w różnorodnych warunkach klimatycznych i pożytkowych
- Optymalizacja rozwoju i produkcyjności rodzin pszczelich
- Technologie pozyskiwania produktów pszczelich
- Ekologiczna gospodarka pasieczna
- Profilaktyka i terapia chorób pszczół
- Ekonomika pszczelarska
Pan dr. Skubida zapoznał nas z problematyką prowadzenia pracowni pszczelarskiej.

Na koniec odwiedziliśmy panią dr Beatę Panasiuk, szefa Zespołu Pracowni Hodowli Pszczół.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ
- Doskonalenie metod selekcji pszczół z uwzględnieniem zachowania higienicznego
- Doskonalenie metod wychowu matek pszczelich
- Doskonalenie metod i sposobów inseminacji
- Określenie fenologicznego uwarunkowania rozwoju rodziny pszczelej
- Doskonalenie metod identyfikacji rasowej pszczół w Polsce
Wykład odbył się na samym pasieczysku, gdzie naocznie poznaliśmy w/w zagadnienia hodowlane pszczół.

Pobyt w Puławach był niezwykły i unikalny w swoim rodzaju. To była wyjątkowa okazja do pogłębienia swojej wiedzy i ogólnego rozeznania w sprawach pszczelarskich, a także do swobodnej wymiany poglądów i doświadczeń z naukowcami.

Resztę czasu poświęciliśmy na zwiedzanie Lublina i okolic.

Edward Słomski


Wyjazd do Zakładu Pszczelnictwa w Puławach jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Częstochowy

>  Zajęcia edukacyjne na temat wartości pracy pszczół i korzyści z ich pracy dla człowieka

Zarząd naszego Koła zrealizował w dniu 13 czerwca 2019 r. zajęcia edukacyjne na temat wartości pracy pszczół i korzyści z ich pracy dla człowieka. Były one skierowane głównie dla osób niepełnosprawnych uczących się w klasach integracyjnych w szkołach specjalnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. Zajęcia odbywały się m. in. w Publicznym Gimnazjum im. Św. Józefa i Katolickiej Szkole Podstawowej.
Zainteresowanie młodzieży było ogromne, z przyjemnością wysłuchali wykładów o wartości pracy pszczół i ich roli w środowisku naturalnym połączonych z prezentacją sprzętu pszczelarskiego, produktów pszczelich i prezentacji multimedialnych.

Edward Słomski


Zajęcia edukacyjne są współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Częstochowy.

>  Konferencja z okazji Światowego Dnia PszczółRadio Katowice - zapraszamy do wysłuchania reportażu w dniu 21.05.2019 o godz. 17:35

Za nami pierwszy etap realizacji zadania publicznego pt. „Ochrona i rozwój regionalnego pszczelarstwa wkładem w rozwój światowej bioróżnorodności”. Pierwszy etap przygotowany był z myślą o Światowym Dniu Pszczół ustanowionym przez Organizację Narodów Zjednoczonych właśnie na dzień 20 maja. Tego dnia w poniedziałek 20 maja 2019 roku uroczyście świętowaliśmy według następującego programu:
O godz. 10:00 w Sali Różańcowej na Jasnej Górze uroczyście powitał nas Ojciec Jan Poteralski – Podprzeor Jasnej Góry, a następnie Ksiądz Biskup Andrzej Przybylski odprawił Mszę św. w intencji pszczelarzy i wszystkich zaangażowanych w ochronę środowiska naturalnego.
W pięknej i porywającej homilii Ksiądz Biskup mówił o konieczności podchodzenia z pokorą do natury i wpatrywania się w przykład Matki Bożej, która, będąc prostą i pokorną dziewczyną z Nazeretu wydała najpiękniejszy i najbardziej wartościowy owoc w dziejach ludzkości – Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata.
Następnie, prof. Zbigniew Kołtowski wygłosił wykład pt. „W jaki sposób pszczelarstwo przyczynia się do poprawy bioróżnorodności ekosystemów”. Mówił o pogarszającej się sytuacji pożytkowej w związku ze zmianami następującymi w rolnictwie a co za tym idzie dramatycznie pogarszającej się bioróżnorodności. Wskazywał na kluczową rolę pszczół w poprawie bioróżnorodności i podkreślał, że w niektórych regionach kraju jest zbyt mało rodzin pszczelich.
Pan Profesor wyartykułował także aktualne wyzwania dla ochrony pszczelarstwa i bioróżnorodności: ochrona istniejących zasobów naturalnych, aktywna poprawa stanu bazy pożytkowej dla pszczół, zwiększanie bioróżnorodności. Padła także konkretna propozycja wzbogacania pożytków poprzez liczniejsze wprowadzanie pasów śródpolnych.
Kolejny wykład wygłosiła Pani prof. Bożena Denisow, którego tytuł brzmiał: „Pszczoła miodna i dzikie zapylacze a bioróżnorodność”.
Pani prof. przedstawiła wiele wyników badań z Polski i świata, które dramatycznie wskazują, że nasza planeta jest w fazie wymierania gatunków, za co w głównej mierze odpowiedzialny jest człowiek.
Wyraża się to w zubożeniu krajobrazu.
Żyjemy w czasach kiedy w zastraszającym tempie giną gatunki roślinne i zwierzęce. Ekosystemowi zawdzięczamy wymierne, olbrzymie korzyści, jeśli zanika jakieś ogniwo w ekosystemie, tracimy. Zapylanie, w którym to procesie ogromną rolę odgrywają pszczoły miodne i w jeszcze większym stopniu dzikie zapylacze, jest kluczowe w utrzymaniu i rozwoju bioróżnorodności.
Wskazała na konieczność podejmowania działań zarówno na poziomach mniejszych i większych pasiek, na poziomach samorządów oraz na szczeblu polityki kraju aby uchronić nasza planetę przed zagładą.
Konkluzja jest prosta - w wyniku dewastacji środowiska przez człowieka, do września rujnujemy zasoby naturalne które się odnawiają w ciągu roku, pozostałe miesiące żyjemy na kredyt przyszłych pokoleń. Na przyszłość trzeba też uwzględnić wzrost populacji ludzkiej i wzrost konsumpcji.
Po wykładach rozwinęła się dyskusja, podczas której urodziły się nowe pomysły na poprawę bioróżnorodności. Konkretne i robocze postanowienia były omawiane także podczas posiłku, który zakończył nasze świętowanie.
Konferencji towarzyszyła wystawa podstawowego sprzętu pszczelarskiego, był także pokazowy ulik z pszczołami a także degustacja różnych rodzajów i odmian miodu.
Konferencja i związane z nią ważne sprawy dla współczesnego człowieka i przyszłych pokoleń zostały nagłośnione w mediach: Radio Jasna Góra, FIAT, Radio Katowice (zapraszamy do wysłuchania reportażu w dniu 21.05.2019 o godz. 17:35).

Andrzej Adamczyk - Prezes Koła


Konferencja jest współfinansowana ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Częstochowy

>  Szkolenie dla początkujących pszczelarzy, cz. 2


18 maja 2019 r. odbyła się druga, praktyczna część szkolenia na pasiece.
Miejsce spotkania: pasieka Gąszczyk u kol. Kazimierza Szymichowskiego.
Uczestnicy w sprzyjających warunkach atmosferycznych mieli okazję zajrzeć do ula, zapoznać się z obchodzeniem się z pszczołami, jak przeglądać rodzinę, na co zwracać uwagę, a także z zastosowaniem sprzętu pszczelarskiego.
Zainteresowanie było ogromne i utwierdza nas w potrzebie kontynuowania działań edukacyjno-popularyzacyjnych.

>  Zakupy sprzętu i leków na 2019 r.

Informujemy koleżanki i kolegów, że kwota na zakup sprzętu w bieżącym roku została już wyczerpana.
Ważne!
Termin zapisów na leki przeciw warrozie upływa 29 maja.

>  Szkolenie dla początkujących pszczelarzy.

2 marca 2019, w sobotę, w Pasiece "Gąszczyk" u kol. Kazimierza Szymichowskiego odbyła się pierwsza teoretyczna część szkolenia dla początkujących pszczelarzy. Frekwencja była 100 procentowa. Nasi wykładowcy dobrze przygotowali się do zajęć, według uzyskanych opinii słuchaczy zajęcia były bardzo udane.
Szerokie spektrum tematyczne objęło wszystkie ważniejsze podstawowe zagadnienia w gospodarce pasiecznej.
Zapraszamy uczestników tego szkolenia do udziału w drugiej części, która odbędzie się na wiosnę, o terminie poinformujemy w stosownym czasie.
Obejmie ona uzupełnienie części teoretycznej, oraz zajęcia praktyczne na pasiece.
Tel. do kol. Kazimierza Szymichowskiego: 501 145 983
Więcej na temat "Gąszczyka" tutaj: http://pasieka-gaszczyk.cba.pl

>  Walne Zebranie członków Koła 24.02.2019 r.

W dniu 24.02.2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Koła.
Minutą ciszy uhonorowaliśmy tragicznie zmarłego kolegę Emiliana Hutnego.
Potem Zebranie przebiegło zgodnie z zatwierdzonym Programem.
Zarząd Koła otrzymał absolutorium za ubiegły rok, oraz przyjęto Roczny Plan Działania Koła i jego Zarządu.

>  matki na 2019

Koło organizuje dostawę matek z następujących pasiek:
1. Brzeście
2. Kocierzowy
3. Maciejów
4. Smaruj
Od innych hodowców koledzy zaopatrują się indywidualnie lecz faktury na dopłaty obowiązkowo dostarczyć do Koła.
Szczegóły w biurze Koła.
cennik matek: http://kpcz.pl/docs/CENY_matek_na2019.pdf

>  Życzenia Świąteczne


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Prezes i cały Zarząd Koła pszczelarzy w Częstochowie składa wszystkim
Serdeczne życzenia
Dobrych, błogosławionych Świąt, pełni radości i przeżycia Misterium Wcielenia,
serdecznych spotkań rodzinnych i przyjacielskich
oraz
Szczęśliwego Nowego 2019 roku!

>  Spotkanie opłatkowe Koła


W sali Starostwa Powiatowego 21 grudnia 2018 roku spotkaliśmy się na spotkaniu opłatkowym Koła Pszczelarzy w Częstochowie.
Oprócz zaproszonych gości, oraz sympatków naszego Koła pojawiła się specjalna osoba - ks. Jacek Michalewski, proboszcz parafii św. Stanisława BM w Częstochowie, który obdarzył uczestników Słowem Bożym i udzielił błogosławieństwa na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i zbliżający się Nowy 2019 Rok.
Podczas spotkania po przełamaniu się opłatkiem spożyliśmy wspólnie tradycyjną potrawę wigilijną. W radosnym nastroju śpiewaliśmy również kolędy.
Podczas tego serdecznego spotkania prowadzonego przez Prezesa Koła Andrzeja Adamczyka zabrał również głos kol. prof. Szymon Salamon i z głęboką refleksją wspomniał dawne lata tworzenia dzisiejszej tradycji spotkań jasnogórskich.

ES


>  XXX Jubileuszowa Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę


Pszczelarze z rodzinami z całej Polski przybyli na Jasną Górę, gdzie w przepięknym wnętrzu bazyliki miały miejsce centralne uroczystości. Tak zwane gołe liczby mówią dobitnie: co najmniej 3 tysiące ludzi, co najmniej 130 sztandarów, kilkadziesiąt darów ołtarza. Przekrój wiekowy: dzieci – młodzież szkolna – studenci – osoby w różnym, także mocno starszym wieku. Parametr wykształcenia także bardzo szeroki: od ludzi ze szkołą podstawową do profesorów. Przekrój geograficzny: dosłownie bodaj każdy skrawek Polski jest reprezentowany: od Bieszczad po Zachodniopomorskie. Każdy przybywa tu z potrzeby serca. Ileż przeżyć? ileż wzruszeń? ileż przemyśleń?... Któż zdoła to zmierzyć?...
Mszę św. odprawił Ksiądz Biskup Edward Białogłowski Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy w koncelebrze z kapelanami pszczelarzy. W homilii Ksiądz Biskup poruszył 5 spraw, które w tym roku - nie tylko pszczelarzy - skłaniają do dziękczynienia Panu Bogu:
1. 160 rocznica objawień w Lourd,
2. 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę
3. Św. Ambroży – doktor Kościoła i patron pszczelarzy
4. Pszczoły – Boskie stworzenia, prawdziwy skarb środowiska naturalnego
5. Pszczelarze – entuzjastyczni opiekunowie pszczół.
Jak zwykle uroku dodaje i ożywia nadzieję udział młodzieży z Zespołu Szkół Rolniczych w tym Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli k/Lublina. To piękne świadectwo młodych ludzi, których wkład w oprawę liturgiczną jest bardzo cenny.

Andrzej Adamczyk - Prezes Koła

Strona RZP http://rzpcz.pl/aktualnosci
Strona Jasnej Góry http://www.jasnagora.com/wydarzenie-12507

>  Szkolenie 2019 r. dla początkujących pszczelarzy

Zarząd Koła zaprasza początkujących i zamierzających podjąć działalność pszczelarską na szkolenie wprowadzające w zakresie umiejętności i wiedzy niezbędnej do tego by z sukcesem gospodarować z pszczołami.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się w biurze koła w środy, godz. 11-14, lub tel. 519-891-661.
Opłata za szkolenie będzie uzależniona od liczby chętnych.
Planowany termin: teoria - marzec 2019 r., praktyka - maj, czerwiec 2019 r. na jednej z wzorowych pasiek naszego Koła.

>  Zajęcia edukacyjne

Nasze Koło Pszczelarzy zaprosiło szkoły i różne instytucje do udziału w projekcie:
"Chrońmy pszczoły - doceniajmy i promujmy ich rolę w przyrodzie",
w ramach umowy z Gminą Miasta Częstochowy.
Godzinne wykłady realizowali nasi pszczelarze z wieloletnią praktyką pszczelarską.
Celem ich jest wzmocnienie wspólnej troski o najbliższe środowisko w którym żyjemy.

img Szczegóły na Zaproszeniu

W podsumowaniu okazało się że projekt zakończył się wyjątkowym sukcesem.
Wykładów wysłuchało z ogromnym zainteresowaniem ponad 700 osób, dzieci, nauczyciele i rodzice. Dzieci otrzymały piękne Certyfikaty ukończenia szkolenia i spróbowały miodu od naszych pszczelarzy.
Mamy ogromną nadzieję że dzięki tej inicjatywie w naszym mieście wzrosła świadomość wspólnej troski o otaczające nas środowisko i uwrażliwiła nas na los tych pięknych i pożytecznych istot jakimi są pszczoły.

Informujemy że pula zajęć w ramach projektu została już wykorzystana.
Zapraszamy do następnej edycji.


ES


>  Wycieczka 2018

W dniu 07.07.2018 pszczelarze i sympatycy Koła Pszczelarzy w Częstochowie odbyli kolejną, tradycyjną wycieczkę krajoznawczą. Tym razem zwiedzaliśmy Góry Świętokrzyskie, a w szczególności Łysicę i okolice. Mogliśmy dowiedzieć się o jej historii przed i po chrześcijańskiej.
Poznaliśmy historię Opactwa Benedyktynów, będących pierwszymi chrześcijańskimi gospodarzami tego miejsca. Wielkie wrażenie na uczestnikach wyprawy wywarło ucałowanie relikwii Krzyża Świętego przechowywanych tu ze czcią przez ojców oblatów NMP – obecnych gospodarzy tego miejsca, w specjalnej kaplicy służącej temu celowi.
Zwiedzaliśmy wnętrze Bazyliki Mniejszej pod wezwaniem św. Krzyża i Trójcy Świętej z bogactwem wyposażenia. Wnęki głównej nawy wypełnione są dużymi płótnami (360 x 250 cm) namalowanymi przez Franciszka Smuglewicza, wybitnego malarza religijnego i historycznego, profesora Uniwersytetu Wileńskiego. Obraz przedstawiający św. Emeryka z relikwiami Krzyża Świętego przeznaczonymi dla nieistniejącego jeszcze klasztoru, który jawi się oglądającemu jak trójwymiarowy, zapadł szczególnie w naszej pamięci.
Piękne wrażenia pozostawiła panorama okolicy świętokrzyskiej z wieży Bazyliki Mniejszej.
Ze słów przewodnika mogliśmy dowiedzieć się i oglądać pozostałości po wałach kultowych, świadczących o poszukiwaniach sacrum i bóstw przez tamtejszy lud przedchrześcijański.
Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego, to bardzo ciekawie pokazana ekspozycja o historii i przyrodzie tego miejsca. Efekty multimedialne i panoramiczne wywołują piękne wrażenie zwiedzania autentycznych fragmentów parku.
Ze specjalnie do tego celu zbudowanej platformy mogliśmy podziwiać gołoborze łysogórskie obrazujące surowość tego miejsca ale także nieustanny trud przyrody ożywionej próbujący osiedlić się w tym miejscu.
W Ciekotach oglądaliśmy miejsca, w których Stefan Żeromski spędził swoje dzieciństwo. Stoi tu, wybudowany w 2010 roku dworek Żeromskich, którego architekturę odtworzono na podstawie dostępnych zapisków historycznych. Oglądaliśmy tu między innymi rękopisy Stefana Żeromskiego i inne przedmioty charakterystyczne dla ziemi świętokrzyskiej np. czarno czerwone pasiaki.
Na koniec intensywnego i ciekawego pobytu odwiedziliśmy pasiekę pana Wiesława Sochacza w Chełmcach. Jak zwykle wymiana doświadczeń pszczelarskich była głównym tematem rozmowy.
Dziękujemy wszystkim organizatorom i uczestnikom wycieczki za tę lipcową sobotę, dzięki której ubogaciliśmy się wzajemnie, poznaliśmy piękne miejsca polskiej ziemi, odpoczęliśmy od codzienności, a że pogoda nam znakomicie dopisała, nasze miłe doznania podlegają multiplikacji.

Andrzej Adamczyk - Prezes Koła